Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Към въпроса за същността на социалното право и правото на социално осигуряване Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Алла Леонтиевна Благодир
Заглавие на статия: Към въпроса за същността на социалното право и правото на социално осигуряване
Паралелно заглавие: On the nature of social law and the right to social security
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 1
Страници: 65
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: social security; social law; social legislation; branch of law; legal system
Интернет адрес:
Резюме: It is on the grounds of a systematic analysis that the social rights of people are examined. A conclusion is drawn, according to which the knowledge of social rights that is based on the theoretical constructions of the separate branches of law form the inter-branch scientific discipline of Social Law, while the regulatory acts that concern the regulated relations in the social sphere form the system of social legislation. The system of knowledge of social security is only a portion of the knowledge of social rights. In the science of social security law, which forms part of the legal knowledge, the term “social security” is both a subject-forming and a boundary category, inasmuch as it is the most general one with respect to the level of logical generalization of legal knowledge in the field of social security.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
883 Право и социальная защита. Москва: Права человека, 2006, с. 207
Тамара Карловна Миронова
Преглед
884 Проблемы структурирования права в аспекте его социализации. - В: Известия вузов. Правоведения, 2004, 6, с.177
Ольга Александровна Парягина
Преглед
885 Общество : Системность, познание и управление. Москва: Политиздат, 1981, с. 19
Виктор Григорьевич Афанасьев
Преглед
886 Становление социальных прав в российском законодательстве : Историко-теоретический аспект. - В: Конституционное и муниципальное право, 2008, 22, с.13
Е. В. Нелюбина
Преглед
887 Система советского социалистического права. Москва: Издательство Московского университета, 1961, с. 7
Александр Филиппович Шебанов
Преглед
888 Экономическая энциклопедия. Москва: Экономика, 1999, с. 480
Леонид Иванович Абалкин
Преглед
889 Социология. Москва: Без издателство, 1999, с. 292
Anthony Giddens
Преглед
890 Права человека : Учебник для вузов. Москва: Норма, 2002, с. 3
Елена Андреевна Лукашева
Преглед