Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Международният договор - източник на международното частно право : Исторически развитие, въздействие и взаимодействие с други източници Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Йорданка Вълчева Зидарова
Заглавие на статия: Международният договор - източник на международното частно право : Исторически развитие, въздействие и взаимодействие с други източници
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Международният договор - източник на международното частно право : Сборник научни изследвания на Катедра Международно право и международни отношения, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Том:
Година: 2013
Книжка:
Страници: 44
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: