Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Защита на тайната на журналистическите източници - международни стандарти и уредба в България Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Симона Здравчева Велева-Стойнова
Заглавие на статия: Защита на тайната на журналистическите източници - международни стандарти и уредба в България
Паралелно заглавие: Protection of the confidentiality of journalistic sources - international standards and regulation in Bulgaria
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 1
Страници: 71
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: journalistic sources, freedom of speech, international standards, national legislation, persons signalling abuse
Интернет адрес:
Резюме: The protection of the confidentiality of journalistic sources is an important part of the freedom of speech, a basic prerequisite for the existence of civil society and a condition for the democracy in a state. The international standards in this field lay down clear parameters of the protection of sources. Nevertheless, it is necessary to have a detailed regulation of these social relations at the national level for the purpose of guaranteeing the rights and the legal interests of the journalists and the sources, as well as the public interest. This can be realized through a well-developed regulatory framework, which provides for protection of the confidentiality of sources and sets out the limits of this protection. That is the only way for the press and especially for the investigative journalism to be able to play the role of a social guardian.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
892 Свободата на изразяване. София: Сиби, 2010, с. 177
Бойко Койнов Боев Александър Емилов Кашъмов Красимир Иванов Кънев Нели Ангелова Огнянова Полина Русинова Русинова
Преглед
893 Право на Европейската конвенция за правата на човека. София: Сиела, 2015, с. 769
David Harris Michael O'Boyle Colin Warbrick Ed Bates Carla Buckley
Преглед
894 Медийно регулиране. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007, с. 18
Нели Ангелова Огнянова
Преглед