Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Основи на правото на Република България : Ч. 1. Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Емилия Александрова Друмева Филип Петков Рачев Венцислав Петров Стоянов Цанка Тодорова Цанкова Димитрина Антонова Милкова Чудомир Христов Големинов
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Тилиа
Година: 1995
Научна област:
Научно направление:
Страници: 53
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: