Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Научни организации

ID Наименование на организацията Град Адрес h-Индекс   Брой цитирания  
31 Регионален исторически музей Ловеч Ловеч кв. „Вароша“, пл. „Тодор Кирков“ № 1 1 Преглед 0 Статистика
32 Академия на МВР София бул. “Александър Малинов“ № 1 1 Преглед 0 Статистика
33 Районен съд - Димитровград Димитровград бул. “Г. С. Раковски“ 1 Преглед 0 Статистика
34 Нюйоркска обществена библиотека Ню Йорк Stephen A. Schwarzman Building Fifth Avenue & 42nd Street New York, NY 10018 1 Преглед 0 Статистика
35 Руска академия на науките Москва Ленинский проспект № 14 - Преглед 0 Статистика
36 Харвардски университет Бостън 4 Преглед 0 Статистика
37 Уральский государственный юридический университет Екатеринбург ул. Комсомольская, д. 21 - Преглед 0 Статистика
38 Австрийски институт за икономически изследвания (W Виена 1 Преглед 0 Статистика
39 University of Lethbridge - Преглед 0 Статистика
40 Tulane University, Louisiana New Orleans 823 St. Charles Avenue New Orleans, LA 70118 2 Преглед 0 Статистика
41 Università degli Studi di Trieste Триест Piazzale Europa, 1 2 Преглед 0 Статистика
42 Université Savoie Mont Blanc Chambéry 27 Rue Marcoz - Преглед 0 Статистика
43 Maastricht University Maastricht, The Netherlands Minderbroedersberg 4-6 6211 1 Преглед 0 Статистика
44 European Law Institute Виена Schottenring 16, Top 175 5 Преглед 0 Статистика
45 Московский государственный университет им. М. В. Л Москва Ленинские горы, д. 1. - Преглед 0 Статистика