Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

За правната същност на общите основания за прекратяване на трудовия договор Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Емил Асенов Мингов
Заглавие на статия: За правната същност на общите основания за прекратяване на трудовия договор
Паралелно заглавие: On the legal nature of the general grounds for termination of an employment contract
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 2
Страници: 57
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: termination of an employment contract, grounds for termination, general grounds, types, legal nature, subjective right, legal option, power, legitimate interest in employment, special protection
Интернет адрес:
Резюме: The article focuses on the examination of the legal nature of some of the grounds for termination of an employment contract, namely, the general grounds. They have been a subject of consideration and discussion in the Bulgarian labour law literature, however, their legal nature is not fully clarified. Based on the legal analysis of their essence and classification, a conclusion is drawn with respect to the specificity of the legal nature of those of them in which the expression of will as regards the termination is a result of the statutory power to protect a legitimate interest in employment.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
490 Особеното в общите основания за прекратяване на трудовия договор. - В: Закон, 1993, 2, с.42
Емил Асенов Мингов
Преглед
491 Общите основания за прекратяване на трудовия договор. - В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер, 2003, 304-327,
Емил Асенов Мингов
Преглед
492 Трудово право. София: Сиби, 2012, с. 574
Васил Желязков Мръчков
Преглед
493 Коментар на Кодекса на труда . София: Сиби, 2013, с. 940
Васил Желязков Мръчков Красимира Иванова Средкова Атанас Петров Василев
Преглед
494 Трудово право: Специална част: Лекции: Д. 1. Индивидуално трудово право. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, с. 412
Красимира Иванова Средкова
Преглед
495 Трудов договор : Сключване, изменение, прекратяване . София: Труд и право, 2008, с. 181
Кругер Стоянов Милованов
Преглед
496 Прекратяване на трудовия договор при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата . - В: Съвременно право, 2014, 2, с.21
Иван Янев
Преглед