Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Дуалната система на обучение - нови възможности за професионално обучение или ново име на познати проблеми Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Андрей Сашов Александров
Заглавие на статия: Дуалната система на обучение - нови възможности за професионално обучение или ново име на познати проблеми
Паралелно заглавие: The dual education system - new opportunities for professional training or a new name for old problems
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 25
Година: 2015
Книжка: 5
Страници: 11
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article deals with the labor-law related issues of the newly regulated “dual education system” in Bulgaria. This system is a specific combination of practical training in a company and lessons at a vocational school (mostly known in Germany and Austria). The study addresses the recent amendments to the Professional Training and Education Act and to the Labour Code (respectively, to the relevant secondary legislation), implementing the dual education system. The practical problems of the implementation of the discussed model are critically analysed in the article. As a result, some improvements of the regulation are proposed.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
750 Новата уредба за обучението чрез работа или т.нар. "дуално" обучение. - В: Труд и право, 2015, 10, с.58
Елка Димитрова
Преглед
751 За халтурата в законодателството (или как не трябва да се пишат закони). - В: Съвременно право, 1998, 2, с.28
Красимира Иванова Средкова
Преглед
752 За "модерната" българска нормотворческа практика в трудовото и осигурителното право. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2011, с.45
Красимира Иванова Средкова
Преглед
753 Промените в Кодекса на труда от юли 2015. - В: Труд и право, 2015, 8, с.32-34
Васил Желязков Мръчков
Преглед
754 Трудово право: Специална част: Лекции: Д. 1. Индивидуално трудово право. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, с. 80
Красимира Иванова Средкова
Преглед
755 Коментар на Кодекса на труда . София: Сиби, 2013, с. 781-782
Васил Желязков Мръчков Атанас Петров Василев Красимира Иванова Средкова
Преглед
756 Стари и нови предизвикателства от източниците на трудовото право. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 7, 2015, с.26-27
Красимира Иванова Средкова
Преглед
757 Договорът за стажуване - нов вид трудов договор. - В: Труд и право, 2014, 9,
Васил Желязков Мръчков
Преглед
758 Студентските стажове - възможност за професионално ориентиране и придобиване на практически опит . - В: Труд и право, 2014, 2, с.5-12
Андрей Сашов Александров
Преглед
759 Договорът в трудовото право. София: Сиби, 2010, с. 157-170
Васил Желязков Мръчков
Преглед
760 Договори за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и отговорност при изпълнението им. - В: Труд и право, 2011, 7, с.27-34
Андрей Сашов Александров
Преглед
761 Осигурително право. София: Сиби, 2008, с. 166
Красимира Иванова Средкова
Преглед