Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода на основание чл. 38А, ал. 3 от Наказателния кодекс - законов режим и съдебна практика Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Ива Димитрова Пушкарова
Заглавие на статия: Замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода на основание чл. 38А, ал. 3 от Наказателния кодекс - законов режим и съдебна практика
Паралелно заглавие: The replacement of life imprisonment with imprisonment under article 38A, paragraph 3 of the Criminal Code - legal regulation and judicial practice
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 25
Година: 2015
Книжка: 6
Страници: 26-44
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article studies in detail the commutation of life imprisonment through its judicial replacement with a 30-year imprisonment under Article 38a, paragraph 3 of the Criminal Code and the judicial and prosecutorial practice which has evolved since the introduction of this legal provision. The article discusses the conditions under which the replacement is applicable, the approaches of the courts and the prosecution towards the determination of these conditions, as well as selected cases which demonstrate these approaches. The relations of the replacement to the conditional early release under Article 70 of the Criminal Code are analysed. A conclusion is made that the replacement is not suitable as a legal tool for amending possible judicial errors in cases of imposition of life imprisonment under the less beneficial penal law in contradiction to Article 2, paragraph 2 of the Criminal Code.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
808 Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. - В: Съвременно право, 2015, 4, с.35
Ива Димитрова Пушкарова
Преглед
809 Индивидуализация на доживотния затвор без замяна при условията на чл. 58а от НК. - В: Общество и право, 2015, 5,
Ива Димитрова Пушкарова
Преглед