Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Редактирай публикация:

Цитирани публикации

ID Заглавие  
1111 Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право. София: Сиби, 2012, с. 96
Пламен Александров Панайотов
Преглед
1112 Наказателноправни аспекти на съвременния тероризъм . - В: Съвременно право, 2005, 4, с.24
Румен Илиев Марков
Преглед
1113 Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност. - В: Съвременно право, 2015, 4, с.7
Пламен Александров Панайотов
Преглед

Добави автор Затвори

Добави списание Затвори

Добави език Затвори

Добави държава Затвори