Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Общият състав за конфликт на интереси съгласно чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и новите моменти в прилагането му Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Николай Николов
Заглавие на статия: Общият състав за конфликт на интереси съгласно чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и новите моменти в прилагането му
Паралелно заглавие: Corpus delicti of a conflict of interest under art. 2 of the act on prevention and revelation of a conflict of interest and the new aspects of its application
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 2
Страници: 19
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: conflict of interest, court practice, administrative law, administrative offence, public office holder, related person, private interest.
Интернет адрес:
Резюме: The article deduces and analyses the three main constituent elements of the corpus delicti of a conflict of interest under Art. 2 of the Act on Prevention and Revelation of a Conflict of Interest, namely, a public office holder; a private interest of a person related to him/her which can result in a benefit; and the performance of professional duties influenced by the said private interest. Emphasis is put on the conclusion that, under Bulgarian law, the conflict of interest constitutes an administrative offence, which has certain specific characteristics. However, the general characteristics of the phenomenon are attributable thereto. A subject of special study is formed by the new aspects in the implementation of the corpus delicti of conflict of interest in the administrative and court practice over the last several years. It is argued that these new aspects give different dimensions to the concept of „conflict of interest“ and create a new environment for implementing this legal institute.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
463 Въпроси на административния процес : Понятие за административен процес . София: Издателство на БАН, 1978, с. 24
Кино Давидов Лазаров
Преглед
464 Административен процес на Република България. София: Сиби, 2001, с. 16
Димитър Илиев Костов Дончо Гавраилов Хрусанов
Преглед
465 Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси : Коментар на нормативната уредба и съдебната практика на Върховния административен съд. София: Фенея, 2010, с. 9
Николай Николов
Преглед
466 Конфликтът на интереси по българското право. София: Фенея, 2012, с. 95
Николай Николов
Преглед
467 Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси . София: Сиела, 2011, с. 15
Невяна Славчева Кънева
Преглед
468 Процесуални аспекти на конфликта на интереси . София: Сиела, 2015, с. 51
Марина Михайлова Дойчинова
Преглед
469 Същност и характеристика на мерките по чл. 33 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. - В: Съвременно право, 2010, 4, с.58
Николай Николов
Преглед
470 Административен процес на Република България : Понятие, норматативна основа, участници, субекти и страни . София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 37
Дончо Гавраилов Хрусанов
Преглед
471 Сключването на договор като основание за конфликт на интереси. - В: Общество и право, 2014, 3, с.14
Николай Николов
Преглед
472 Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях . - В: Съвременно право, 2001, 3, с.53
Цветан Георгиев Сивков
Преглед