Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Златимир Стоянов Орсов
Заглавие на статия: Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация
Паралелно заглавие: Legal classification of the agricultural land lease contract according to characteristic performance
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 3
Страници: 37
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: lease of agricultural land, classification of contractual agreements, yields from natural assets
Интернет адрес:
Резюме: The characteristic performance of an agricultural land lease contract consists in providing long-term acquisition of the yields from the agricultural land leased for a long period of time (at least five farming years). This performance distinguishes the lease contract from an agricultural land tenancy contract, the characteristic performance of which consists in providing the temporary use of the agricultural land: the tenant benefits from the land’s useful property of sustaining the life of plants and supplying them, throughout the cycle of vegetation, with the necessary quantities of absorbable nutrients and water; however, the tenant acquires the yields from the agricultural land pursuant to a contract with the landlord for their being sold as future non-specific items rather than pursuant to the tenancy contract. Due to its soil, agricultural land is a natural asset – an argument based on Art. 1 (2) of the Soils Act. This legal characteristic distinguishes the agricultural land lease contract from the lease contract for other fruit-bearing items under Art. 1 (3) of the Agricultural Lease Act, which are only movable ones and do not constitute natural assets. Mineral water, forests, subsurface resources, biological, mineral and energy resources, including those in the continental shelf and the exclusive economic area, are natural assets as well – § 1, point 10 of the Supplementary Provisions of the Concessions Act. In respect of each of these, the Bulgarian legislation in force provides for a long-term contract under which a person who does not own the natural asset may obtain yields from it: he/she may split parts of the natural asset and acquire the ownership right over them: the woodland property lease contract, the concession agreement on extraction of subsurface resources, the concession agreement on extraction of mineral water, and the concession agreement on extraction from biological, mineral and energy resources, including those in the continental shelf and the Black Sea exclusive economic area. Along with the agricultural land lease contract, these contracts belong to a special type of contractual agreements the characteristic performance of which consists in providing long-term acquisition of the yields from natural assets. The types of agreements of this kind differ from each other by the type of natural asset from which the extraction takes place.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
582 Облигационно право : Обща част . София: Сиби, 2014, с. 36
Ангел Симеонов Калайджиев
Преглед
583 Курс по гражданско право: Облигационно право: Обща част: Т. 3.. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, с. 7
Любен Ангелов Диков
Преглед
584 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 2.. София: Наука и изкуство, 1973, с. 158
Витали Езра Таджер
Преглед
585 Вина и договорна отговорност по българското гражданско право. София: Наука и изкуство, 1962, с. 283
Любомир Константинов Попов
Преглед
586 Облигационно право: Ч. 1. Общо учение за облигацията. София: Издателство на БАН, 1990, с. 5
Иван Христов Апостолов
Преглед
587 Облигационно право : Общо учение за облигационното отношение . София: Наука и изкуство, 1974, с. 6
Александър Георгиев Кожухаров
Преглед
588 Гражданско право : Обща част . София: Софи-Р, 2002, с. 192
Мария Николова Павлова
Преглед
589 Основание на гражданската отговорност . София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995, с. 99
Траян Константинов Конов
Преглед
590 Облигационно право : Отделни видове облигационни отношения. София: Софи-Р, 1996, с. 9
Александър Георгиев Кожухаров
Преглед
591 Ново вещно право. София: Сиби, 1995, с. 24
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
592 Вещно право . София: Авалон Пъблишинг, 2014, с. 42
Георги Боянов Боянов
Преглед
593 Договорът за аренда в земеделието . София: Нова звезда, 2016, с. 21
Галина Петрова Димитрова
Преглед
594 Римско частно право . София: Наука и изкуство, 1975, с. 245
Михаил Николов Андреев
Преглед
595 Записки по римско право. София: Без издателство, 1999, с. 73
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
596 Цена и собственост при древноримската покупко-продажба . София: Наука и изкуство, 1986, с. 106
Румен Петров Чолов
Преглед
597 Практически въпроси на собствеността: Проблеми на гражданския и търговския оборот : Коментар на нормативната уредба, казуси и правни решения, анотирани съдебни решения, анализ на съдебната практика. София: Труд и право, 2009, с. 476
Александър Георгиев Георгиев
Преглед
598 Ипотеката. София: Сиби, 2008, с. 157
Методи Марков Марков
Преглед
599 Наем и аренда по Закона за арендата в земеделието: Някои аспекти на съотношението между двата договора. - В: Правна мисъл, 2002, 2, с.32
Красимир Николов Митев
Преглед
600 Облигационно право . София: Фенея, 2013, с. 398
Поля Неделчева Голева
Преглед
601 Правен режим на земеделските земи и горските територии : Приложен коментар и съдебна практика : Ползване на земеделските земи, органи и актове по поземлената собственост, карта на възстановената собственост : Коментарен анализ : Новият Закон за горите . 2011: Труд и право, 2011, с. 103
Венцислав Петров Стоянов Стойка Куртева Юлия Стойкова
Преглед
602 Право на ползване. София: Без издателство, 2000, с. 12
Венцислав Петров Стоянов
Преглед
603 Наем и право на ползване - различия и общи моменти. - В: Правна мисъл, 2002, 4, с.17
Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова
Преглед
604 За обекта на наемния и арендния договор. - В: Собственост и право, 2006, 7, с.33
Л. Василев
Преглед
605 Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и заварените права на лично земеползване. - В: Съвременно право, 1991, 5, с.24
Златимир Стоянов Орсов
Преглед
606 Система на българското вещно право. София: Без издателство, 1947, с. 347
Петко Йорданов Венедиков
Преглед
607 Ново вещно право. София: Сиби, 1995, с. 214
Петко Йорданов Венедиков
Преглед