Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Електронна идентификация на заявителите на административни услуги Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Маргарита Миткова Хубенова
Заглавие на статия: Електронна идентификация на заявителите на административни услуги
Паралелно заглавие: Electronic identification of administrative services
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 1
Страници: 34
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: electronic identification; electronic administrative services
Интернет адрес:
Резюме: This article deals with the legal regulation of the electronic identification of applicants for electronic administrative services. The Electronic Government Law lays down that these persons are identified in accordance with a procedure prescribed by law, however, the said Law does not specify the cases in which it is necessary to carry out electronic identification when providing administrative services, neither does it specify the acceptable ways to carry out this identification. The absence of clear regulation obstructs the implementation of this identification. Regulatory amendments are proposed for overcoming the shortcomings established in the regulation.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
873 Юридически модел на действие на правната система във виртуална среда. - В: Юридически свят, 2013, 2, с.23
Вихър Николов Кискинов
Преглед
874 Административно право на Република България : Обща част . София: Сиби, 2012, с. 89
Иван Славов Дерменджиев Димитър Илиев Костов Дончо Гавраилов Хрусанов
Преглед