Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Автори

ID Имена h-Индекс   Брой цитирания  
19 Дончо Гавраилов Хрусанов 3 Преглед 0 Статистика
20 Кино Давидов Лазаров 4 Преглед 0 Статистика
21 Иван Тодоров Тодоров 3 Преглед 0 Статистика
22 Мария Гавраилова Славова 2 Преглед 0 Статистика
23 Васил Крумов Петров 1 Преглед 0 Статистика
24 Анна Свободенова Чолакова 1 Преглед 0 Статистика
25 С. Казанджиев 1 Преглед 0 Статистика
26 Любен Ангелов Диков 2 Преглед 0 Статистика
27 Димитър Иванов Константинов 1 Преглед 0 Статистика
28 Екатерина Илиева Матеева 4 Преглед 0 Статистика
29 Лиляна Димитрова Ненова 1 Преглед 0 Статистика
30 Витали Езра Таджер 10 Преглед 0 Статистика
31 Васил Димитров 1 Преглед 0 Статистика
32 Matthew J. Mitten 1 Преглед 0 Статистика
33 Маньо Андреев Манев 1 Преглед 0 Статистика