Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Свободно движение на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Васил Христов Пандов
Заглавие на статия: Свободно движение на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз
Паралелно заглавие: Free movement of certificates in civil and commercial matters in the European Union
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 28
Година: 2017
Книжка: 1
Страници: 51
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: private international law; judicial collaboration in civil and commercial matters; recognition and admission to enforcement
Интернет адрес:
Резюме: The procedural sources of the EU private international law in the field of the exequatur have progressively imposed unification of proceedings through having the foreign acts accompanied by certificates of a standard form. In certain cases the importance of the certificate shifts the focus from the foreign act itself, the translation of the latter not being necessary any more. The various sources give different evidentiary force to these certificates, some of them having their effect throughout the Union, and others not having such an effect. The practical benefit of these certificates results in the introduction of new means of providing facilities for the parties concerned, such as dynamic electronic forms, the greater part of which do not need a translation. The whole system is based on the mutual trust among the Member States’ bodies of civil legal procedure. For this reason, the other international sources of regulation in this field do not create such “passports“ of foreign acts.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
876 Коментар на Кодекса на международното частно право : Кн. 1. Чл. 1-47. София: Сиела, 2006, с. 329
Николай Симеонов Натов
Преглед
877 Compétence et exécution des jugements en Europe : Reglement no 44-2001. Paris: LGDJ, 2010, с. 463
Helene Gaudemet-Tallon
Преглед
878 Реформа на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела в държавите членки на ЕС. - В: Търговско право, 2014, 4, с.18
Боряна Богданова Мусева
Преглед
879 Българско гражданско процесуално право. София: Сиела, 2012, с. 931
Живко Стоянов Сталев Анелия Йорданова Мингова Валентина Методиева Попова Ружа Денева Иванова Огнян Христов Стамболиев
Преглед
880 Европейско удостоверение за наследници. - В: Съвременно право, 2011, 5, с.55
Екатерина Илиева Матеева
Преглед
881 Заинтересовано лице при признаване и допускане до изпълнение на чуждестранно съдебно решение . - В: Съвременно право, 2011, 5, с.66
Боряна Богданова Мусева
Преглед